Month: Grudzień 2015

Obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie pracownika jest dość skomplikowanym procesem. Jednak warto się do tego przygotować i przede wszystkim dopilnować wszelkich formalności. W tym celu konieczne jest złożenie takich dokumentów jak:

 • Świadectwo pracy z poprzednich miejsc pracy.

 • Dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 • Orzeczeń lekarskich stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy.

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy.

Jeśli chcemy zatrudnić kogoś na umowę o pracę, wtedy możemy zażądać od osoby ubiegającej się o etat podanie danych osobowych. W tym:

 • imię i nazwisko

 • imiona rodziców

 • datę urodzenia

 • miejsce zamieszkania

 • wykształcenie

 • przebieg zatrudnienia

Tym bardziej, że to pracodawca ma spore pole do popisu, jeśli chodzi o rodzaj udzielanej umowy. Może zdecydować się na:

 • umowę na okres próbny

 • umowę na czas określony

 • umowę na czas nieokreślony

 • umowę zlecenie

 • i wiele innych

Z nowym rokiem mają wejść w życie nowe przepisy w prawie pracy, dlatego liczna umów jakie będzie można dać pracownikowi znacznie się ukróci.

Projekt 500 zł na dziecko – szczegóły

Jednym z nowych projektów wsparcia dla rodzin z dziećmi ma być tak zwane świadczenie wychowawcze. Ma ono wynieść 500 zł i przysługiwać każdemu bez względu na kryteria zarobkowe.

 

Ta kwota ma zostać przyznana na drugie, trzecie i każde kolejne dziecko. W takim wypadku rodzina z trójką dzieci dostanie 1000 zł. W przypadku rodzi z jednym dzieckiem także udzielone zostanie wsparcie państwa, jednak tutaj obowiązywać będzie kryterium dochodowe. Według obowiązujących norm, taki dochód na każdego członka rodziny nie może być wyższy niż 800 zł.

Zdaniem ekonomistów ta propozycja pomocy społecznej nie wpłynie korzystnie na budżet państwa. To dość kosztowne rozwiązanie, które może pogorszyć sytuacje na rynku gospodarczym. Tym bardziej, że to świadczenie ma mieć charakter długofalowy i będzie przysługiwać rodzicom aż do ukończenia przez ich dziecko 18 roku życia. Projekt jednak wciąż jest niedopracowany i ulega pewnym modyfikacjom.

Czy zaczną obowiązywać e-zwolnienia

Od nowego roku ma zostać wdrożonych wiele zmian. Także w sektorze medycznym mają zostać wprowadzone pewne udogodnienia. Między innymi mowa o elektronicznej dokumentacji, która z kolei ma ułatwić życie zarówno lekarzom jak i pacjentom. Pozwoli to na skrócenie wielu formalności.

To właśnie z początkiem roku 2016 ma wejść w życie projekt wystawiania zwolnień lekarskich w wersji elektronicznej. To może przyspieszyć komunikację między przychodnią, ZUS-em i pracodawcą. Takie zwolnienie będzie możliwe do wystawienia przez lekarza, który ma swój profil na platformie ZUS-u.

To stosowny zakład ZUS będzie dysponował wszystkimi danymi. Dzięki temu także lekarze będą poinformowani o tym, z jakimi dolegliwościami i jak długą absencją w pracy pojawiają się u nich pacjenci. Dostęp do danych pacjenta uzyska się poprzez wprowadzenie numeru PESEL. Tak wygenerowane e-zwolnienia trafi drogą elektroniczną do ZUS i umieści je na profilu pracodawcy na PUE.

Dla kogo nowe świadczenie rodzicielskie

Od dnia 1 stycznia 2016 roku ma zacząć obowiązywać nowe wsparcie dla rodziców, którzy nie nabędą prawa do zasiłku macierzyńskiego. Ma nim być tak zwane świadczenie rodzicielskie. Ma ono wynieść 1000 zł miesięcznie i nie ma być zależne od kryterium dochodowego. W takim razie na jakich zasadach będzie ono przyznawane?

Takie świadczenie rodzicielskie ma zostać przyznane osobom, które urodziły dziecko, jednak nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Mają w skład tej grupy wchodzić:

 • bezrobotni

 • studencie

 • rolnicy

 • osoby wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

Jednak z takiego świadczenie nie mogą skorzystać osoby, jeżeli w ich przypadku:

 1. Co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami kodeksu pracy.

 2. Jeden z rodziców zaprzestał faktycznej opieki nad dzieckiem, w tym także z powodu p[odjęcia innej pracy zarobkowej.

Takie świadczenia będzie wypłacał odpowiedni organ gminny. Jedynym warunkiem jest złożenie stosownego wniosku.

Sytuacja bezrobocia – czy jest szansa na poprawę

Według najnowszych doniesień ekonomistów bezrobocie jest wyjątkowo niskie. Jednak mimo tak optymistycznych teorii nie możemy jednocześnie liczyć na nagłą i długotrwałą poprawę jeśli mowa o wzroście wysokości pensji.

 

Dane statystyczne GUS pokazują, że w całym 2015 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wrosło o 1,1 proc. Mim,o to nie ma szansa na podwyżki płac. Winą za taki stan rzeczy ekonomiści obarczają deflację. Nie można zapominać także o winie pracodawców, którzy wielu swych pracowników zatrudniają na tak zwanych umowach śmieciowych.

Nie można także zapominać o tym, że wciąż wielu rodaków jest skazanych na konieczność korzystania z pomocy państwa i tym samym pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Nowy rząd stara się wprowadzać pewne zmiany, jednak nie wiadomo jakie konsekwencje tych czynów będą odczuwać aktualni czy przyszli bezrobotni.

Być może rozwiązaniem problemu bezrobocia będzie większe wsparcie dla młodych przedsiębiorców? Ułatwienie startu w biznesie mogłoby przynieść efekty.

Przenieś swoje biuro

Po wielu latach spędzonych w jednym miejscu, przeniesienie firmy wydaje się prawie niemożliwe. Ilość dokumentacji, sprzętu, która nagromadziła się przez lata może stanowić naprawdę duże wyzwanie dla każdej firmy, nawet jeśli nie jest bardzo dużych rozmiarów!

Z tego powodu najlepiej będzie, jeśli skorzystasz z oferty firmy, która pomoże Wam w sprawnej przeprowadzce – przeprowadzki firm kraków.

Będziesz mieć pewność, że żaden ważny dokument lub ceny sprzęt nie zawieruszą się oraz nie ulegną zniszczeniu!

Jaka księgowość dla spółek z o.o.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają inne zasady prowadzenia księgowości niż np. jednoosobowe firmy. Dlatego potrzebują innych rozwiązań w oprogramowaniu księgowym.

Spółki prowadzą przeważnie pełną księgowość, którą może zapewnić takie oprogramowanie jak np. tej firmy – program do księgowości lefthand.

Jego funkcje są wystarczające do tego by sprawnie prowadzić pełną księgowość. Znajduje się w nich m.in.:

 • moduły magazynowe i księgowe,
 • możliwość instalacji na wielu stanowiskach,
 • możliwość importowania wyciągów bankowych
 • i wiele innych funkcji.

Odpowiedzialność za biznes na franczyzie

Tylko z pozoru franczyza wydaje się być łatwym do poprowadzenia biznesem. Być może z tego względu rynek franczyzy w Polsce rośnie, powoli i systematycznie. System jest dedykowany szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy chcą rozpocząć prowadzenie własnego biznesu, ale nie mają odpowiednich środków na start, potrzebują wsparcia merytorycznego i praktycznego.

 

W ramach franczyzy, franczyzodawca udziela franczyzobiorcy swojego znaku towarowego, marki firmy oraz wprowadza go w cały sposób prowadzenia biznesu. Zobowiązanie jest jednak dwustronne- franczyzobiorca musi stosować się do polityki sieci, w której ma franczyzę, dzieli się także swoim wynagrodzeniem. To, co bardzo wygodne i zachęcające to fakt, że obie strony mogą negocjować warunki wspólnej współpracy oraz granice swoich uprawnień.

 

Ciężko natomiast robi się w momencie chęci zakończenia działalności. W praktyce rzadko udaje się ją zakończyć za porozumieniem stron. Chcąc zerwać umowę przed czasem, franczyzobiorca może nawet zostać pozbawiony wszelkich należnych mu wynagrodzeń z tytułu prowadzenia działalności.

Deloitte bada dyrektorów z sektora IT

O tym, że w branży IT jest praca, popyt i spore pieniądze, nie trzeba nikogo przekonywać. Ponieważ od lat mówi się o niedoborze specjalistów IT na rynku pracy, gdzie pojawia się luka, która nie zostanie zapełniona przynajmniej przez następne lata przez system edukacyjny, coraz częściej mówi się też o tym, jakich specjalistów w IT byśmy sobie życzyli. Deloitte wzięło na tapetę dyrektorów zarządzających.

 • Do najważniejszych celów biznesowych osób zatrudnionych na tych stanowiskach należą przede wszystkim wzrost firmy, wzrost ilości klientów oraz nastawienie na innowacje. Innowacje to słowo wytrych, które idealne pasuje do branży technologii innowacyjnych i jest gwarantem pozyskiwania finansowania projektów z zewnętrznych źródeł.

 • Za najważniejsze technologie uznano bezsprzecznie business inteligence, digital oraz cyberbezpieczeństwo prywatności danych. Jedną z ważniejszych umiejętności okazała się umiejętność wpływania na akcjonariuszy.

Więcej pracy i lepsze warunki zatrudnienia

Prognozy ManpowerGroup napawają optymizmem. Pokazują, że na rynku pracy nie jest najgorzej, a sytuacja w najbliższych miesiącach może się nawet polepszyć.

 

 • Według wyników badań, aż 11 % polskich przedsiębiorców zamierza zwiększyć zatrudnienie w swoich biznesach w pierwszym kwartale przyszłego, 2016 roku. Oznacza to więcej miejsc pracy i mniejsze bezrobocie. 11% napawa optymizmem, ale druga strona medalu pokazuje kolejne 6%, która deklaruje zredukować u siebie kadry.

 • Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 750 firm. Możemy dowiedzieć się także, że największy wzrost zatrudnienia w 2016 roku ma objąć sektor produkcyjny, a więc będzie zapotrzebowanie na pracowników produkcji przemysłowej. Renesans przeżyje także budownictwo oraz oczywiście- handel. Najtrudniej bez wątpienia ma być natomiast w górnictwie.

 • Zatrudnienia powinniśmy szukać w dużych przedsiębiorstwach. O rekrutacji nowych pracowników duże zakłady myślą o wiele częściej niż średnie i małe firmy.