Czynności wymagające formy aktu notarialnego

Notariusz w Krakowie wykonuje usługi określane zarówno w prawie cywilnym, jak i w prawie spółek handlowych czy prawie spółdzielni mieszkaniowych. Jego klientami są więc zarówno osoby prywatne, jak i różnorodne podmioty prawne.

W prawie cywilnym formę aktu notarialnego muszą przyjąć np. oświadczenia woli, zrzeczenie się nieruchomości lub przeniesienie do niej praw czy kwestie związane ze spadkami.

W prawie spółek handlowych aktem notarialnym muszą być niektóre umowy, jak również potwierdzenia zmian w spółkach.

W prawie spółdzielni mieszkaniowych notariusz powinien być obecny na przykład na niektórych zebraniach wspólnot mieszkaniowych.

Posted on: 11 października 2016, by : admin