Gdzie przechowywać dokumenty sprzedażowe

Dokumenty sprzedażowe takie jak faktury czy paragony należy poddawać archiwizacji przez okres minimum 5 lat. Można je przechowywać:
• w specjalnych folderach w formie fizycznej,
• w formie elektronicznej na komputerze, możliwe jest to dzięki programom do archiwizacji takim jak ten – programy do archiwizacji.
Najlepszym sposobem jest archiwizacja elektroniczna, ponieważ dokumenty nie ulegną wtedy zniszczeniu, a ich wyszukiwanie i segregacja jest znacznie łatwiejsza.

Posted on: 30 marca 2016, by : admin