Jak dokładnie przeanalizować umowę odręczną pod kątem autentyczności

W przypadku kiedy nie jesteśmy do końca pewni, że umowa została sporządzona w sposób odpowiedni z prawem i podejrzewamy jej sfałszowanie mamy możliwość jej analizy u biegłego grafologa. Warunkiem jest sporządzenie takiej umowy odręcznie. Analizę pisma można przeprowadzić np. tutaj – analiza pisma ręcznego.

By analiza mogła zostać przeprowadzona poprawnie musisz:

  • dostarczyć do grafologa oryginał umowy,
  • udzielić grafologowi potrzebnych informacji na temat czasu sporządzenia umowy, przez kogo została sporządzona itp.

 

Posted on: , by : admin