Obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie pracownika jest dość skomplikowanym procesem. Jednak warto się do tego przygotować i przede wszystkim dopilnować wszelkich formalności. W tym celu konieczne jest złożenie takich dokumentów jak:

 • Świadectwo pracy z poprzednich miejsc pracy.

 • Dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 • Orzeczeń lekarskich stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy.

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy.

Jeśli chcemy zatrudnić kogoś na umowę o pracę, wtedy możemy zażądać od osoby ubiegającej się o etat podanie danych osobowych. W tym:

 • imię i nazwisko

 • imiona rodziców

 • datę urodzenia

 • miejsce zamieszkania

 • wykształcenie

 • przebieg zatrudnienia

Tym bardziej, że to pracodawca ma spore pole do popisu, jeśli chodzi o rodzaj udzielanej umowy. Może zdecydować się na:

 • umowę na okres próbny

 • umowę na czas określony

 • umowę na czas nieokreślony

 • umowę zlecenie

 • i wiele innych

Z nowym rokiem mają wejść w życie nowe przepisy w prawie pracy, dlatego liczna umów jakie będzie można dać pracownikowi znacznie się ukróci.

Posted on: , by : admin