Odpowiedzialność za biznes na franczyzie

Tylko z pozoru franczyza wydaje się być łatwym do poprowadzenia biznesem. Być może z tego względu rynek franczyzy w Polsce rośnie, powoli i systematycznie. System jest dedykowany szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy chcą rozpocząć prowadzenie własnego biznesu, ale nie mają odpowiednich środków na start, potrzebują wsparcia merytorycznego i praktycznego.

 

W ramach franczyzy, franczyzodawca udziela franczyzobiorcy swojego znaku towarowego, marki firmy oraz wprowadza go w cały sposób prowadzenia biznesu. Zobowiązanie jest jednak dwustronne- franczyzobiorca musi stosować się do polityki sieci, w której ma franczyzę, dzieli się także swoim wynagrodzeniem. To, co bardzo wygodne i zachęcające to fakt, że obie strony mogą negocjować warunki wspólnej współpracy oraz granice swoich uprawnień.

 

Ciężko natomiast robi się w momencie chęci zakończenia działalności. W praktyce rzadko udaje się ją zakończyć za porozumieniem stron. Chcąc zerwać umowę przed czasem, franczyzobiorca może nawet zostać pozbawiony wszelkich należnych mu wynagrodzeń z tytułu prowadzenia działalności.

Posted on: , by : admin