Projekt 500 zł na dziecko – szczegóły

Jednym z nowych projektów wsparcia dla rodzin z dziećmi ma być tak zwane świadczenie wychowawcze. Ma ono wynieść 500 zł i przysługiwać każdemu bez względu na kryteria zarobkowe.

 

Ta kwota ma zostać przyznana na drugie, trzecie i każde kolejne dziecko. W takim wypadku rodzina z trójką dzieci dostanie 1000 zł. W przypadku rodzi z jednym dzieckiem także udzielone zostanie wsparcie państwa, jednak tutaj obowiązywać będzie kryterium dochodowe. Według obowiązujących norm, taki dochód na każdego członka rodziny nie może być wyższy niż 800 zł.

Zdaniem ekonomistów ta propozycja pomocy społecznej nie wpłynie korzystnie na budżet państwa. To dość kosztowne rozwiązanie, które może pogorszyć sytuacje na rynku gospodarczym. Tym bardziej, że to świadczenie ma mieć charakter długofalowy i będzie przysługiwać rodzicom aż do ukończenia przez ich dziecko 18 roku życia. Projekt jednak wciąż jest niedopracowany i ulega pewnym modyfikacjom.

Posted on: , by : admin