Protokoły – czynności jakie wykonują notariusze. Kraków z ogromną ilością czynności z zakresu protokołów.

 

Praca notariuszy w Krakowie i nie tylko, nie należy do zbyt atrakcyjnych zwłaszcza dla tych, którzy nie znoszą pracy papierkowej. Niestety ktoś musi przypilnować aby pewne sprawy miały odpowiedni tok i stosowne udokumentowanie, a wśród nich są protokoły. Kulakowscy gromadzi doskonałych notariuszy. Kraków ma zatem doskonałą grupę specjalistów, którzy potrafią opracować precyzyjnie rozmaite protokoły, których wykonanie cenowo przedstawia się mniej więcej jak poniżej:

 

Podpis notariusza - Kraków, kancelaria.147777(11)
Podpis notariusza – Kraków.

 

Rodzaje czynności związanych z protokołami jakie wykonują notariusze – Kraków

Opłaty dla notariuszy

protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750 zł
protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy 1100 zł
protokół zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego 500 zł
protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300 zł
protokół zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego 1000 zł
protokół niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród 100 zł

 

 

Posted on: , by : admin