Rozliczanie z US przez kartę podatkową

Karta Podatkowa jest to zryczałtowana forma opodatkowania, jeśli zastanawiamy się nad wyborem tej formy, warto wcześniej skorzystać z rady sprawdzonego księgowego, dobre biuro można znaleźć na – qbilans.com.pl.

Charakterystyczną cechą tej formy rozliczania z Urzędem Skarbowym, jest to, że płacony podatek nie jest w żaden sposób skorelowany z faktycznie osiąganym dochodem.

Wysokość miesięcznych stawek z Karty podatkowej jest zależna od wielu różnorodnych czynników, między innymi takich jak liczba ludności miejscowości, w której działa firma, rodzaj usług, rozmiar działalności, itp.

Posted on: 29 czerwca 2016, by : admin