Słownik biznesowy

Oto kilka pojęć, które przy prowadzeniu działalności mogą się przydać:

– Franczyza – jest to sposób sprzedaży towarów, usług przy współpracy z innymi przedsiębiorstwami, które nie są powiązane finansowo ani prawnie. Franczyzobiorca zezwala na prowadzenie działalności w oparciu o jego pomysł, koncepcję.
– Kredyt pomostowy – to pomoc udzielana podczas realizowania inwestycji, dzięki której można zachować płynność finansową aż do momentu otrzymania refundacji. Ogromnym plusem jest to, że można rozpocząć wszelkie działania jeszcze przed uzyskaniem dotacji.
– PKB – Produkt Krajowy Brutto, nakreśla wartość usług, dóbr, które produkowane są w państwie w konkretnym czasie. Dzięki PKB można ocenić poziom rozwoju, jeśli chodzi o gospodarkę.
– Monopol – to sytuacja rynkowa występująca wtedy, gdy w danym państwie czy w określonym rejonie tylko jedna firma produkuje i dostarcza określone dobra i usługi.
– Kapitał zakładowy – to inaczej wkład, który wnosi do spółki spólnik. Jego wysokość zależy od rodzaju zakładanej spółki i jest ściśle regulowana.