Sytuacja bezrobocia – czy jest szansa na poprawę

Według najnowszych doniesień ekonomistów bezrobocie jest wyjątkowo niskie. Jednak mimo tak optymistycznych teorii nie możemy jednocześnie liczyć na nagłą i długotrwałą poprawę jeśli mowa o wzroście wysokości pensji.

 

Dane statystyczne GUS pokazują, że w całym 2015 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wrosło o 1,1 proc. Mim,o to nie ma szansa na podwyżki płac. Winą za taki stan rzeczy ekonomiści obarczają deflację. Nie można zapominać także o winie pracodawców, którzy wielu swych pracowników zatrudniają na tak zwanych umowach śmieciowych.

Nie można także zapominać o tym, że wciąż wielu rodaków jest skazanych na konieczność korzystania z pomocy państwa i tym samym pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Nowy rząd stara się wprowadzać pewne zmiany, jednak nie wiadomo jakie konsekwencje tych czynów będą odczuwać aktualni czy przyszli bezrobotni.

Być może rozwiązaniem problemu bezrobocia będzie większe wsparcie dla młodych przedsiębiorców? Ułatwienie startu w biznesie mogłoby przynieść efekty.

Posted on: , by : admin