Wehikuł czasu w polskich rękach?

Polska firma „T Komp” pracuje nad nowoczesnym, innowacyjnym narzędziem (wehikułem czasu) skierowanym do programistów. Dzięki temu wynalazkowi można będzie znacznie szybciej i tańszymi kosztami naprawiać błędy w oprogramowaniu. Będzie to miało z kolei duży wpływ na działanie przedsiębiorstw, ponieważ wiele problemów i przestojów w pracy przedsiębiorstw wynika właśnie z pojawiających się w oprogramowaniu błędów i awarii.